Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018,

Insurance Publication

Η Insurance Innovation εισήλθε στον εκδοτικό τομέα με το πρώτο βιβλίο – οδηγό για το νέο Ευρωπαϊκό πλαίσιο φερεγγυότητας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων με τίτλο «Solvency II–Η μεγάλη εικόνα» με συγγραφέα την οικονομολόγο Μυρτώ Χαμπάκη. Ο προγραμματισμός προβλέπει σειρά εξειδικευμένων εκδόσεων για την ασφαλιστική αγορά το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς και την επιμέλεια και έκδοση ειδικών εντύπων ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Το βιβλίο «Solvency II, Η μεγάλη εικόνα» μπορείτε να το παραγγείλετε απο το www.solvencybook.gr